Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu

Załatwianie spraw - procedury

Oddział Higieny Komunalnej i TransportuUmowa na dzierżawę kontenera/pojemnika / Sprzedaż kontenera/pojemnika


Osoby do kontaktu:
Jadwiga Adamczyk
tel.   32 415 34 24 wew. 135 ; pokój nr 12

>Usługi Transportowe w zakresie:


- wywóz odpadów komunalnych
- wywóz odpadów bugowlanych itp.
- odbiór odpadów segregacyjnych /szkło, plastik,maklatura/

Osoby do kontaktu:
Roman Sonnek
zht@pk-raciborz.pl
Kazimierz Kądzioła
zht@pk-raciborz.pl
tel. 32 415 28 11

Forma zlecenia:
- zlecenie pisemne /fax/

Usługi transportowe w zakresie:


- transportu
- oczyszczania
- odśnieżania

Osoby do kontaktu:
Roman Sonnek
zht@pk-raciborz.pl
Kazimierz Kądzioła
zht@pk-raciborz.pl
tel. 32 415 28 11

Forma zlecenia:
zlecenie pisemne /fax/

Dokumenty powiązne

Oddział Przewozów Pasażerskich

Warsztaty Mechaniczne