Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu

Wydziały


Komórki działające w ramach Przedsiębiorstwa


a) usługowe

- Oddział Higieny Komunalnej i Transportu ZHT
    zht@pk-raciborz.pl

- Oddział Usług Warsztatowych ZM
    zm@pk-raciborz.pl

- Oddział Zieleni Miejskiej ZZ 
   zielen@pk-raciborz.pl

-Oddział Przewozów Pasażerskich ZK 
   zam.publ@pk-raciborz.pl

- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ZS
   schronisko@pk-raciborz.pl

b) funkcjonalne

- Dział Finansowo – Księgowy ZFK
   zfk@pk-raciborz.pl

-  Dział Spraw Pracowniczych ZP
   zp1@pk-raciborz.pl

c) samodzielne stanowiska

- specjalista ds. bhp ZB

- inspektor ds. technicznych ZT

- specjalista ds. wojskowo - obronnych ZW