Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu

Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Burek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Natalia Lewandowska - Fac

CZŁONEK
Maria Kleta