Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu

OGŁOSZENIE O MOZLIWOŚCI WYNAJĘCIA HAL I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu uprzejmie informuje,  iż posiada do wynajęcia wolne powierzchnie mieszczące się w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10:


·         hala do segregacji makulatury składającej się z 3-ch pomieszczeń o ogólnej powierzchni – 323,40m2


·         hala do segregacji szkła o powierzchni 212,40m2


·         hala do segregacji plastiku składającej się z 2-ch pomieszczeń o ogólnej powierzchni 380,20m2


·         pomieszczenia  biurowe o powierzchni ok.40m2. 


W/w obiekty można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do godz. 1400.


Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki w terminie do 29.03.2016r.


 


                                                                       Zarząd Spółki