Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu

Czym jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu PK Sp. z o.o. w Raciborzu jest oficjalnym urzędowym publikatorem, dostępnym tylko i wyłącznie w Internecie. BIP został utworzony w celu udostępniania informacji publicznej, czyli informacji o wykonywaniu zadań publicznych lub gospodarowaniu mieniem publicznym. BIP PK Sp. z o.o. w Raciborzu połączony jest z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej można łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP. BIP ma za zadanie: · służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych · udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbioru informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Biuletyn Informacji Publicznej PK Sp z o.o. w Raciborzu funkcjonuje w oparciu o niniejsze akty prawne : · USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) · USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926) · USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.01.130.1450) · ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.02.67.619)